Na obrázku vidíte obecní symboly (tedy znak a vlajku), které byly obcím Kotvrdovice, Bukovinka (chtěli poze znak), SpešovKrasováVilémoviceBukovina a Holštejn schváleny a uděleny podle mých návrhů. V případě znaku Jedovnic jde pouze o vylepšení tradičně užívaného ztvárnění. Přehled doplňuje prapor pro TJ Sokol Jedovnice, pořízený ke 100. výročí založení.

     Následují nerealizované návrhy obecních symbolů, kdy - především kvůli nejasné domluvě - nakonec příslušná zastupitelstva moje návrhy ani neprojednávala. Jedná se o Roubaninu, Vysočany a vlajku Jedovnic (kliknutím na název obce uvidíte schválenou podobu na parlamentním webu Registru komunálních symbolů).

     Poslední skupinou jsou obecní znaky Ostrova u Macochy a Rudice, kde mé zpracování odstraňuje heraldické nedostatky užívaného ztvárnění (to lze opět vidět po kliknutí na název obce).

     V záložce ČLÁNKY můžete najít moje texty věnované historii Jedovnic, holštejnského a rájeckého panství, rodu pánů z Ceblovic... atd.