Kategorie: Články, Obecní symboly

Spešov - nejstarší pečeť obce

Nález nejstarší pečeti Spešova ve fondech Moravského zemského archivu. Pečeť byla dosud známa jen ze zmatečného popisu ve Vlastivědě moravské z roku 1902.
Pečetní znamení je jedinečné užitím atributů tesařského řemesla - ondřejského kříže a tesařské kozy. V textu jsou popsána i mladší obecní razítka. Zajímavé je první razítko nahrazující starobylý typář, neslo zobrazení místní kaple zasvěcené sv. Janu Nepomuckému.
Text byl publikován ve Sborníku Muzea Blansko 2009. Je o nepatrně odlišnou podobu příspěvku pro Spešovský zpravodaj na listopad 2008 - oproti němu jsou doplněny závěrečné poznámky a obrázek schváleného spešovského znaku a pečeť Ludéřova (rovněž s tesařskou symbolikou).

Pro přečtení celého článku klikněte na nadpis.

Celý text článku si můžete přečíst ZDE.

print Formát pro tisk