Články rss

Strana:  1 2 3   další »

Několik poznámek k nejstarší jedovnické pečeti

Článek navazuje na dříve publikovaný příspěvek PhDr. Jiřího Doležela Nejstarší pečeť městečka Jedovnic.

Přináší vysvětlení některých okolností, upozorňuje na indicie svědčící pro existenci ještě starší předlohy, neznámého typáře (pečetidla) ze 14. století. Z heraldického hlediska je zajímavá poněkud odlišná podoba znaku s jelenem oproti ztvárnění, které známe od baroka do současnosti.

Pro přečtení celého článku klikněte na nadpis.

Autor: Josef Plch  •  Vydáno: 19.3.2017 1:46  •  Přečteno: 769x

Dům číslo popisné 137 v Jedovnicích

Mezi roky 1826 a 1850 bylo v Jedovnicích vystavěno několik nových domů kolem cesty na Blansko. Jedním z nich byl dům čp. 137. Zřejmě na konci 19. století byl přestavěn, přičemž získal velmi zdobnou fasádu. Nejpozději od stejné doby sloužil k bydlení a současně jako obchod.
Do r. 1950 zde byla umístěna i jedna ze školních tříd. Za socialismu byl obchod zrušen a využíván jako sklad. V 90. létech 20. století byl obchod obnoven, aktuálně je zde prodejní galerie.
I když prvotním záměrem bylo připomenutí původní podoby štukové výzdoby, článek přináší i řadu informací o lidech, kteří zde žili. Nejde ovšem o detailní zpracování jejich osudů, spíše o sondy do minulosti. Nicméně určitý obrázek o tehdejším životě je možné si udělat.

Pro přečtení celého článku klikněte na nadpis.

Autor: Josef Plch  •  Vydáno: 14.2.2017 0:09  •  Přečteno: 656x

Stará jedovnická radnice čp. 71 aneb O moravském šintoismu

V lednu 1955 byla zbořena budova staré radnice v Jedovnicích. Budova byla patrně barokní, velmi se podobala radnici v Lomnici u Tišnova. Článek shrnuje dostupné informace o této významné jedovnické stavbě a přináší dochované fotografie i rekonstrukci její podoby.

Pro přečtení celého článku klikněte na nadpis.

Autor: Josef Plch  •  Vydáno: 12.6.2016 20:47  •  Přečteno: 1054x

Podivuhodné uzdravení malé Marie Sedlákové z Jedovnic léta Páně 1912

Roku 1916 zaznamenal jedovnický nadučitel Vincenc Tomášek do své spíše soukromé kroniky příběh podivuhodného a náhlého uzdravení dívenky, které bya podle názoru místního lékaře postižena nevyléčitelně.

Pro přečtení celého článku klikněte na nadpis.

Autor: Josef Plch  •  Vydáno: 4.8.2015 1:04  •  Přečteno: 1321x

Knihy půhonné a nálezové ke stažení a on-line

Knihy půhonné a nálezové patří mezi základní prameny poznání dějin Moravy vrcholného středověku. Jejich edice vyšla v poslední čtvrtině 19. století a na počátku 20. století pod názvem "Libri citationum et sententiarum seu Knihy půhonné a nálezové".
Edice zachycuje období od konce 14. století do počátku 16. století.

Lze z nich zjistit držení jednotlivých panství i konkrétních vesnic či ještě menších jednotek, příbuzenské vztahy, upřesnění dat prodeje, lze si udělat jistý obrázek o poměrech ve středověké moravské společnosti. Stručné informace o Knihách půhonných a nálezových najdete pomocí internetových vyhledávačů, o půhonech samotných pak např. ZDE.

Pro přečtení celého textu klikněte na nadpis.

Autor: Josef Plch  •  Vydáno: 5.4.2015 21:48  •  Přečteno: 3107x

Kterak Matěj ze Želetavy ve zmatcích doby pohusitské k Jedovnicím přišel a zakladatelem rodu Jedovnických se stal

Rozdělení městečka Jedovnic na počátku 15. století mezi (nejméně) dva držitele. Jiří z Holštejna a Jedovnic a jeho synovec Vok V. z Holštejna. Vokova spolupráce s Heníkem z Valdštejna a Židlochovic a vleklé spory s jeho synem Hynkem. Rozpad holštejnského panství. Prodej Jedovnic Matěji ze Želetavy roku 1464. Nejasný původ Matěje, možný vztah jeho erbu k pánům z Hradce. Stabilizace jedovnického panství po roce 1481. Matěj - zakladatel rodu vladyků Jedovnických ze Želetavy.

Pro přečtení celého článku klikněte na nadpis.

Autor: Josef Plch  •  Vydáno: 3.2.2015 2:04  •  Přečteno: 1665x

Pomník Tomáše Garrigua Masaryka v Jedovnicích

Odhalení pomníku TGM v Jedovnicích v roce 1947 - iniciativa místní organizace Československé strany národně socialistické. Účast člena vedení této strany, tehdejšího ministra kultury a osvěty Jaroslava Stránského. "Tichá" likvidace pomníku v roce 1956.
Snahy o obnovení pomníku po listopadu 1989. Nález původního soklu. Pořízení busty coby náhrady za zničenou originální sochu. Znovuodhalení pomníku v září 1992.

Pro přečtení celého článku klikněte na nadpis.

Autor: Josef Plch  •  Vydáno: 12.1.2015 7:14  •  Přečteno: 1752x

Sokolský pomník Jana Žižky z Trocnova z roku 1924

Rok 1924 - pětisté výročí smrti Jana Žižky z Trocnova a Kalicha. Rozhodnutí o vybudování Žižkova pomníku v Jedovnicích, podrobný popis průběhu jednání, vlastní stavba pomníku a jeho vzhled. Devastace pomníku v době Protektorátu i v letech poválečných až po jeho definitivní zánik.

Pro přečtení celého článku klikněte na nadpis.

Autor: Josef Plch  •  Vydáno: 10.1.2015 14:29  •  Přečteno: 1507x

Jedovnické rybníky do roku 1450

Jedovnicko - oblast známá svými rybníky. Důvod zakládání rybníků. Nejstarší písemné zmínky o jedovnických rybnících. Velký a malý rybník. Další rybníky v blízkosti Jedovnic. Pravděpodobná lokalizace zaniklého dvora jménem Dvořec a středověké tvrze v Jedovnicích, vybudované zřejmě pro Jiřího z Holštejna a Jedovnic. Souvislost jména Tunklovského rybníka a Jana Tunkla z Brníčka a Drahanovic.

Pro přečtení celého článku klikněte na nadpis.

Autor: Josef Plch  •  Vydáno: 9.1.2015 22:53  •  Přečteno: 1543x

Jedovnická socha sv. Floriána, patrona (nejen) hasičů

Svatý Florián - mučedník a oblíbený světec. Jedovnická socha sv. Floriána z roku 1883, její pořízení, původní účel a umístění v místním kostele sv. Petra a Pavla. Ostranění z interiéru kostela, fyzická degradace sochy, obnova v letech 2013-2014. Vztah k jedovnické huti, takzvané Hugonově či Hugově. Doplněno fotografiemi.

Pro přečtení celého článku klikněte na nadpis.

Autor: Josef Plch  •  Vydáno: 31.12.2014 13:16  •  Přečteno: 2327x

O rybníčku Floriánku, velké vodě, strašlivé vichřici, starém mostu, nové silnici, neznámé nádrži a dalších zajímavostech

Pustý rybníček Floriánek u Jedovnic - lokalizace, důvod vzniku a pokus o datování výstavby. Vichřice roku 1739, vybudování jedovnické huti, takzvané Hugonovy či Hugovy, roku 1746. Neznámá starší nádrž pro potřeby hutě. Náhon od Floriánku k huti. Několikeré překládání trasy silnice Jedovnice - Křtiny - Brno. Četné mapky a fotografie.

Pro přečtení celého článku klikněte na nadpis.

Autor: Josef Plch  •  Vydáno: 30.12.2014 12:48  •  Přečteno: 1534x

Nález zkamenělin v Jedovnicích aneb Historie poněkud staršího data

Nález velmi pěkných exemplářů vyhynulé pravěké přesličkovité rostliny rodu Asterocalamites v intravilánu Jedovnic.

Pro přečtení celého článku klikněte na nadpis.

Autor: Josef Plch  •  Vydáno: 22.12.2014 2:54  •  Přečteno: 1354x

Lesovna čp. 174 v Jedovnicích - „lovecký zámeček“ Jindřicha Wankela

Popis stavby, stručná historie a fotografie bývalé panské lesovny v Jedovnicích, dodnes zachovalé významné stavby z 19. století

Pro přečtení celého článku klikněte na nadpis.

Autor: Josef Plch  •  Vydáno: 22.12.2014 2:37  •  Přečteno: 2018x

První písemná zmínka o Jedovnicích aneb Naše nejstarší falzum?

První písemná zmínka o Jedovnicích z 19. května 1251 na listině moravského markraběte Přemysla (Otakara II.) pro Klášterní Hradisko u Olomouce. Listina byla ovšem označena za padělek (Jindřich Šebánek, Sáša Dušková), jehož vznik je datován do první poloviny roku 1282.
Jde o přepracovanou verzi textu, publikovaného v Informacích Obecního úřadu Jedovnice 1/2005 (únor).

Pro přečtení celého článku klikněte na nadpis.

Autor: Josef Plch  •  Vydáno: 24.5.2011 0:16  •  Přečteno: 3199x

Kamenné kříže v Jedovnicích

Představení dvou kulturních památek v Jedovnicích - pískovcových křížů z let 1800 a 1801. Jejich zobrazení na starých mapách, zjištěné opravy a úpravy. Chronogramy na křížích a jejich překlad.
Třetí a nejstarší kříž ze stejné řady - kříž v Senetářově. Zjištěné analogie z okolí - Holštejna, Rozstání a okolí Ptení.

Pro přečtení celého článku klikněte na nadpis.

Autor: Josef Plch  •  Vydáno: 17.4.2011 9:55  •  Přečteno: 150830x

Strana:  1 2 3   další »