Články rss

Strana:  « předchozí  1 2 3

Vilémovice - nejstarší pečeť obce

Nález nejstarší obecní pečeti Vilémovic ve fondech Moravského zemského archivu. Jde o starší typář, než je zobrazen ve Vlastivědě moravské z roku 1902.
Zajímavostí je nápadná podobnost s pečetěmi některých vsí rájeckého panství, ať už neumělým provedením, tak i užitým znamením - krojidlem, rádlem a hvězdami.
Porovnání s pečetěmi obcí Rájec, Žďár u Petrovic, Kulířov, Ostrov u Macochy a Lažánky u Blanska.
Text byl publikován v obecním zpravodaji Vilémovic v květnu 2009, následné nálezy v MZA však poněkud mění situaci a bude třeba napsat upřesňující dodatek.

Pro přečtení celého článku klikněte na nadpis.

Autor: Josef Plch  •  Vydáno: 18.7.2009 0:16  •  Přečteno: 3103x

Spešov - nejstarší pečeť obce

Nález nejstarší pečeti Spešova ve fondech Moravského zemského archivu. Pečeť byla dosud známa jen ze zmatečného popisu ve Vlastivědě moravské z roku 1902.
Pečetní znamení je jedinečné užitím atributů tesařského řemesla - ondřejského kříže a tesařské kozy. V textu jsou popsána i mladší obecní razítka. Zajímavé je první razítko nahrazující starobylý typář, neslo zobrazení místní kaple zasvěcené sv. Janu Nepomuckému.
Text byl publikován ve Sborníku Muzea Blansko 2009. Je o nepatrně odlišnou podobu příspěvku pro Spešovský zpravodaj na listopad 2008 - oproti němu jsou doplněny závěrečné poznámky a obrázek schváleného spešovského znaku a pečeť Ludéřova (rovněž s tesařskou symbolikou).

Pro přečtení celého článku klikněte na nadpis.

Autor: Josef Plch  •  Vydáno: 17.7.2009 23:59  •  Přečteno: 9308x

Strana:  « předchozí  1 2 3