Novinky rss

Několik poznámek k nejstarší jedovnické pečeti

Článek navazuje na dříve publikovaný příspěvek PhDr. Jiřího Doležela Nejstarší pečeť městečka Jedovnic.

Přináší vysvětlení některých okolností, upozorňuje na indicie svědčící pro existenci ještě starší předlohy, neznámého typáře (pečetidla) ze 14. století. Z heraldického hlediska je zajímavá poněkud odlišná podoba znaku s jelenem oproti ztvárnění, které známe od baroka do současnosti.

Pro přečtení celého článku klikněte na nadpis.

Autor: Josef Plch  •  Vydáno: 19.3.2017 1:46  •  Přečteno: 778x

Dům číslo popisné 137 v Jedovnicích

Mezi roky 1826 a 1850 bylo v Jedovnicích vystavěno několik nových domů kolem cesty na Blansko. Jedním z nich byl dům čp. 137. Zřejmě na konci 19. století byl přestavěn, přičemž získal velmi zdobnou fasádu. Nejpozději od stejné doby sloužil k bydlení a současně jako obchod.
Do r. 1950 zde byla umístěna i jedna ze školních tříd. Za socialismu byl obchod zrušen a využíván jako sklad. V 90. létech 20. století byl obchod obnoven, aktuálně je zde prodejní galerie.
I když prvotním záměrem bylo připomenutí původní podoby štukové výzdoby, článek přináší i řadu informací o lidech, kteří zde žili. Nejde ovšem o detailní zpracování jejich osudů, spíše o sondy do minulosti. Nicméně určitý obrázek o tehdejším životě je možné si udělat.

Pro přečtení celého článku klikněte na nadpis.

Autor: Josef Plch  •  Vydáno: 14.2.2017 0:09  •  Přečteno: 667x

Ke slavnostnímu odhalení sochy Karla Havlíčka Borovského a svěcení nové školy v Jedovnicích

Pan Miloslav Kuběna ze Sloupu je autorem příspěvku, který přináší rozšířené informace o průběhu odhalení pomníku Karla Havlíčka Borovského v Jedovnicích dne 23. září 1900 a o slavnostním otevření nové jedovnické školy o týden později.
Kromě upřesnění datace těchto slavnostních chvil se můžete dočíst také o úsměvných situacích, které se k oběma objektům vztahují.

Pro přečtení celého článku klikněte na nadpis.

Autor: Josef Plch  •  Vydáno: 2.7.2016 10:19  •  Přečteno: 927x

Stará jedovnická radnice čp. 71 aneb O moravském šintoismu

V lednu 1955 byla zbořena budova staré radnice v Jedovnicích. Budova byla patrně barokní, velmi se podobala radnici v Lomnici u Tišnova. Článek shrnuje dostupné informace o této významné jedovnické stavbě a přináší dochované fotografie i rekonstrukci její podoby.

Pro přečtení celého článku klikněte na nadpis.

Autor: Josef Plch  •  Vydáno: 12.6.2016 20:47  •  Přečteno: 1066x

Nejstarší pečeť městečka Jedovnic

Nejstarší známá pečeť městečka Jedovnic. Význam a použití pečetí. Pokus o datování vzniku typáře - znamení půl jelena v gotickém štítu, opis gotickou minuskulou.

Autorem článku je PhDr. Jiří Doležel z Archeologického ústavu Akademie věd ČR v Brně, jemuž děkuji za laskavé svolení s publikováním jeho textu na tomto webu.

Pro přečtení celého článku klikněte na nadpis.

Autor: Josef Plch  •  Vydáno: 29.10.2015 3:44  •  Přečteno: 1631x

Některé požáry na současném okrese Blansko v letech 1863–1950

Letošní horké a suché léto přineslo řadu požárů. O požárech a hasičích (dočasně zvaných požárníci) lze jistě psát či zpívat i s úsměvem - připomenu například decentní píseň Večerní požár. Vzpomínám i na opakované zprávy v Černé kronice kdysi slavných Zemědělských novin, jež informovaly o mladých členech požárnických sborů, kteří v touze vyniknout zapalovali méně významné objekty a následně při hasebním zásahu hýřili odvahou a aktivitou...

Nicméně - oheň je živel děsivý a dopady požárů byly a jsou často tragické. Některé z nich, k nimž došlo v minulosti na území bývalého okresu Blansko, připomíná na základě vybraných novinových zpráv a zápisů z rodinné kroniky Sáňků dlouholetý sloupský kronikář Miloslav Kuběna.

Pro přečtení celého obsáhlého článku, vybaveného i místním rejstříkem, klikněte na nadpis.

Autor: Josef Plch  •  Vydáno: 29.8.2015 12:09  •  Přečteno: 1461x

Podivuhodné uzdravení malé Marie Sedlákové z Jedovnic léta Páně 1912

Roku 1916 zaznamenal jedovnický nadučitel Vincenc Tomášek do své spíše soukromé kroniky příběh podivuhodného a náhlého uzdravení dívenky, které bya podle názoru místního lékaře postižena nevyléčitelně.

Pro přečtení celého článku klikněte na nadpis.

Autor: Josef Plch  •  Vydáno: 4.8.2015 1:04  •  Přečteno: 1330x

Letně oddechová love story aneb Stará láska nerezaví

Tentokráte mírně odlehčenou formou seznamuje autor - dlouholetý sloupský kronikář Miloslav Kuběna - s příběhem, na který narazil ve starých novinách. K rekonstrukci příběhu využil i údaje z matrik.

Pro přečtení celého článku klikněte na nadpis.

Autor: Josef Plch  •  Vydáno: 18.7.2015 9:54  •  Přečteno: 1268x

Vzpomínka na říjnové oslavy před 150 lety ve Sloupě a v Jedovnicích

Dne 20. října roku 1860 vydal císař František Josef I. takzvaný Říjnový diplom, jímž se navždy zřekl absolutistické vlády.

V roce 1865 proběhly oslavy k výročí vydání diplomu, jejich průběh ve Sloupě (v Moravském krasu) a v Jedovnicích připomíná článek, jehož autorem je dlouholetý sloupský kronikář Miloslav Kuběna.
Pro přečtení celého článku klikněte na nadpis.

Autor: Josef Plch  •  Vydáno: 2.7.2015 9:08  •  Přečteno: 1262x

Knihy půhonné a nálezové ke stažení a on-line

Knihy půhonné a nálezové patří mezi základní prameny poznání dějin Moravy vrcholného středověku. Jejich edice vyšla v poslední čtvrtině 19. století a na počátku 20. století pod názvem "Libri citationum et sententiarum seu Knihy půhonné a nálezové".
Edice zachycuje období od konce 14. století do počátku 16. století.

Lze z nich zjistit držení jednotlivých panství i konkrétních vesnic či ještě menších jednotek, příbuzenské vztahy, upřesnění dat prodeje, lze si udělat jistý obrázek o poměrech ve středověké moravské společnosti. Stručné informace o Knihách půhonných a nálezových najdete pomocí internetových vyhledávačů, o půhonech samotných pak např. ZDE.

Pro přečtení celého textu klikněte na nadpis.

Autor: Josef Plch  •  Vydáno: 5.4.2015 21:48  •  Přečteno: 3145x

Kterak Matěj ze Želetavy ve zmatcích doby pohusitské k Jedovnicím přišel a zakladatelem rodu Jedovnických se stal

Rozdělení městečka Jedovnic na počátku 15. století mezi (nejméně) dva držitele. Jiří z Holštejna a Jedovnic a jeho synovec Vok V. z Holštejna. Vokova spolupráce s Heníkem z Valdštejna a Židlochovic a vleklé spory s jeho synem Hynkem. Rozpad holštejnského panství. Prodej Jedovnic Matěji ze Želetavy roku 1464. Nejasný původ Matěje, možný vztah jeho erbu k pánům z Hradce. Stabilizace jedovnického panství po roce 1481. Matěj - zakladatel rodu vladyků Jedovnických ze Želetavy.

Pro přečtení celého článku klikněte na nadpis.

Autor: Josef Plch  •  Vydáno: 3.2.2015 2:04  •  Přečteno: 1676x