Obecní symboly rss

Znak a vlajka Bukoviny na Blanensku

Stručná historie vsi, nejstarší obecní pečeť, symbol radlice a krojidla. Jednorožec - symbolem zakladatelů vsi, premonstrátů ze zábrdovické kanonie. Předchozí pokusy o návrh obecního znaku, zvažované varianty, výsledné řešení.

Jde o "civilní" převyprávění textu žádosti určené pro parlamentní Podvýbor pro heraldiku a vexilologii. Text žádosti najdete ve starších článcích.

Pro přečtení celého článku klikněte na nadpis.

Autor: Josef Plch  •  Vydáno: 6.12.2014 13:22  •  Přečteno: 1762x

Obecní znak a vlajka pro Holštejn na Blanensku - plný text návrhu

Návrh znaku a vlajky obce Holštejn na Blanensku. Historie vsi a hradu - páni z Ceblovic, Hartman z Holštejna, Vokové z Holštejna, páni z Valdštejna, ze Sovince, z Boskovic, Drnovští z Drnovic, páni z Hejsenštejna, hrabata z Rogendorfu, starohrabata Salm-Reifferscheidtové... a další.

Popis nejstarší obecní pečetě. Etymologie názvu Holštejn. Erby trojčáří a poloutrojčáří. Hrutovici - přehled a rozbor typářů a znaků. Počátky rodů z Holštejna, ze Sovince a z Loučky, rodokmeny těchto rodů.

Popis vzniku obecního znaku a vlajky - prvotní návrhy, průběh jednání, výsledná podoba a její zdůvodnění.

Pro přečtení celého článku klikněte na nadpis.

Autor: Josef Plch  •  Vydáno: 6.7.2014 9:14  •  Přečteno: 2089x

Znak obce Bukovinka - představení variant

Text pro veřejnou anketu v Bukovince (okres Blansko). Stručné shrnutí heraldických zásad a obecných doporučení pro návrh obecního znaku.

Čtyři východiska návrhů - nejstarší pečeť obce z roku 1668, mariánská symbolika, premonstrátská symbolika, erb Hartmana z Holštejna (majitel vsi v době první písemné zmínky z roku 1268). Představení tří variant vybraných zastupiteli obce z více předložených návrhů.

Pro přečtení celého článku klikněte na nadpis.

Autor: Josef Plch  •  Vydáno: 25.11.2013 23:44  •  Přečteno: 2531x

Znak a vlajka obce Bukovina na Blanensku - zdůvodnění návrhu

Návrh znaku a vlajky obce Bukovina na Blanensku. Stručná historie vsi. Popis nejstarší obecní pečetě. Váhání mezi tradičně užívaným symbolem radlice a krojidla (části tzv. záhonového pluhu) a jednorožcem - symbolem zakladatelů vsi, premonstrátů ze zábrdovické kanonie. Jednorožec jako starobylý křesťanský symbol. Nalezení vhodného kompromisu. Stručná historie předchozích pokusů o návrh obecního znaku. Mariánská symbolika ve znaku obce.

Jednorožec vyrůstájící ze tří růží coby symbol zábrdovických premonstrátů by si zasloužil krátký samostatný příspěvek, který na tyto stránky plánuji do budoucna vložit.

Pro přečtení celého článku klikněte na nadpis.

Autor: Josef Plch  •  Vydáno: 7.11.2013 20:37  •  Přečteno: 2481x

Obecní symboly pro Vilémovice na Blanensku - návrh variant

Závěr prací na návrhu obecního znaku a vlajky pro obec Vilémovice na Blanensku, občanům jsou předloženy k vyjádření závěrečné varianty, které vybrali z mnoha možností zastupitelé obce. Shrnutí průběhu práce, stručné seznámení s heraldickými a vexilologickými požadavky na obecní symboly, vysvětlení vybraných variant.
Opravená kresba nejstarší pečetě Vilémovic a popis společné pečetě Šošůvky a Sloupu z r. 1682, která je asi klíčem k určení stáří pečetidel mnoha vsí rájeckého panství. Jde tedy o avizovaný doplněk předchozího článku o nejstarší vilémovické pečeti.
Stručné vysvětlení zasvěcení místní kaple sv. Petru z Alcantary. První zachycení budoucí pověsti o Macoše v knize Vallis Baptismi alias Kyriteinensis (Údolí křtu neboli Křtinské) od zábrdovického premonstráta Martina Alexandra Vigsia z r. 1663.
Jde o text pro obecní zpravodaj, takže některá tvrzení obsažená v článku jsou nutně zjednodušená.
Text byl publikován jako příloha obecního zpravodaje Vilémovic v únoru 2010.

Pro přečtení celého článku klikněte na nadpis.

Autor: Josef Plch  •  Vydáno: 4.2.2010 22:24  •  Přečteno: 2994x

Obecní symboly Krasové - slavnostní představení a žehnání

Polo-historické okénko Jedovnického videožurnálu ze září 2009 zachycuje slavnostní představení a žehnání obecních symbolů (znaku a vlajky) obce Krasové během krasovských hodů 2. srpna 2009.

K videu a doplňujícím informacím se dostanete po kliknutí na nadpis.

Autor: Josef Plch  •  Vydáno: 10.12.2009 22:57  •  Přečteno: 2936x

Vilémovice - nejstarší pečeť obce

Nález nejstarší obecní pečeti Vilémovic ve fondech Moravského zemského archivu. Jde o starší typář, než je zobrazen ve Vlastivědě moravské z roku 1902.
Zajímavostí je nápadná podobnost s pečetěmi některých vsí rájeckého panství, ať už neumělým provedením, tak i užitým znamením - krojidlem, rádlem a hvězdami.
Porovnání s pečetěmi obcí Rájec, Žďár u Petrovic, Kulířov, Ostrov u Macochy a Lažánky u Blanska.
Text byl publikován v obecním zpravodaji Vilémovic v květnu 2009, následné nálezy v MZA však poněkud mění situaci a bude třeba napsat upřesňující dodatek.

Pro přečtení celého článku klikněte na nadpis.

Autor: Josef Plch  •  Vydáno: 18.7.2009 0:16  •  Přečteno: 3111x

Spešov - nejstarší pečeť obce

Nález nejstarší pečeti Spešova ve fondech Moravského zemského archivu. Pečeť byla dosud známa jen ze zmatečného popisu ve Vlastivědě moravské z roku 1902.
Pečetní znamení je jedinečné užitím atributů tesařského řemesla - ondřejského kříže a tesařské kozy. V textu jsou popsána i mladší obecní razítka. Zajímavé je první razítko nahrazující starobylý typář, neslo zobrazení místní kaple zasvěcené sv. Janu Nepomuckému.
Text byl publikován ve Sborníku Muzea Blansko 2009. Je o nepatrně odlišnou podobu příspěvku pro Spešovský zpravodaj na listopad 2008 - oproti němu jsou doplněny závěrečné poznámky a obrázek schváleného spešovského znaku a pečeť Ludéřova (rovněž s tesařskou symbolikou).

Pro přečtení celého článku klikněte na nadpis.

Autor: Josef Plch  •  Vydáno: 17.7.2009 23:59  •  Přečteno: 9315x