Články autora


< návrat zpět

Strana:  « předchozí  1 2 3 4   další »

Návod pro romantiky

Chcete-li si zkusit výrobu tzv. duběnkového inkoustu podle středověké receptury, přečtěte si následující článek, jehož autorem je dlouholetý sloupský kronikář Miloslav Kuběna.

Pro další informace klikněte na nadpis.

Autor: Josef Plch  •  Vydáno: 15.1.2015 1:46  •  Přečteno: 1430x

Kardinál Špidlík, přeslice a historická smyčka

Rodinné kořeny oblíbeného kněze, kardinála Tomáše Špidlíka, vedou po přeslici do Šošůvky a do Sloupu.
O tom pojednává článek, jehož autorem je dlouholetý sloupský kronikář Miloslav Kuběna.

Pro další informace klikněte na nadpis.

Autor: Josef Plch  •  Vydáno: 15.1.2015 0:53  •  Přečteno: 1410x

Pomník Tomáše Garrigua Masaryka v Jedovnicích

Odhalení pomníku TGM v Jedovnicích v roce 1947 - iniciativa místní organizace Československé strany národně socialistické. Účast člena vedení této strany, tehdejšího ministra kultury a osvěty Jaroslava Stránského. "Tichá" likvidace pomníku v roce 1956.
Snahy o obnovení pomníku po listopadu 1989. Nález původního soklu. Pořízení busty coby náhrady za zničenou originální sochu. Znovuodhalení pomníku v září 1992.

Pro přečtení celého článku klikněte na nadpis.

Autor: Josef Plch  •  Vydáno: 12.1.2015 7:14  •  Přečteno: 1772x

Sokolský pomník Jana Žižky z Trocnova z roku 1924

Rok 1924 - pětisté výročí smrti Jana Žižky z Trocnova a Kalicha. Rozhodnutí o vybudování Žižkova pomníku v Jedovnicích, podrobný popis průběhu jednání, vlastní stavba pomníku a jeho vzhled. Devastace pomníku v době Protektorátu i v letech poválečných až po jeho definitivní zánik.

Pro přečtení celého článku klikněte na nadpis.

Autor: Josef Plch  •  Vydáno: 10.1.2015 14:29  •  Přečteno: 1518x

Jedovnické rybníky do roku 1450

Jedovnicko - oblast známá svými rybníky. Důvod zakládání rybníků. Nejstarší písemné zmínky o jedovnických rybnících. Velký a malý rybník. Další rybníky v blízkosti Jedovnic. Pravděpodobná lokalizace zaniklého dvora jménem Dvořec a středověké tvrze v Jedovnicích, vybudované zřejmě pro Jiřího z Holštejna a Jedovnic. Souvislost jména Tunklovského rybníka a Jana Tunkla z Brníčka a Drahanovic.

Pro přečtení celého článku klikněte na nadpis.

Autor: Josef Plch  •  Vydáno: 9.1.2015 22:53  •  Přečteno: 1554x

Jedovnická socha sv. Floriána, patrona (nejen) hasičů

Svatý Florián - mučedník a oblíbený světec. Jedovnická socha sv. Floriána z roku 1883, její pořízení, původní účel a umístění v místním kostele sv. Petra a Pavla. Ostranění z interiéru kostela, fyzická degradace sochy, obnova v letech 2013-2014. Vztah k jedovnické huti, takzvané Hugonově či Hugově. Doplněno fotografiemi.

Pro přečtení celého článku klikněte na nadpis.

Autor: Josef Plch  •  Vydáno: 31.12.2014 13:16  •  Přečteno: 2345x

O rybníčku Floriánku, velké vodě, strašlivé vichřici, starém mostu, nové silnici, neznámé nádrži a dalších zajímavostech

Pustý rybníček Floriánek u Jedovnic - lokalizace, důvod vzniku a pokus o datování výstavby. Vichřice roku 1739, vybudování jedovnické huti, takzvané Hugonovy či Hugovy, roku 1746. Neznámá starší nádrž pro potřeby hutě. Náhon od Floriánku k huti. Několikeré překládání trasy silnice Jedovnice - Křtiny - Brno. Četné mapky a fotografie.

Pro přečtení celého článku klikněte na nadpis.

Autor: Josef Plch  •  Vydáno: 30.12.2014 12:48  •  Přečteno: 1552x

Nález zkamenělin v Jedovnicích aneb Historie poněkud staršího data

Nález velmi pěkných exemplářů vyhynulé pravěké přesličkovité rostliny rodu Asterocalamites v intravilánu Jedovnic.

Pro přečtení celého článku klikněte na nadpis.

Autor: Josef Plch  •  Vydáno: 22.12.2014 2:54  •  Přečteno: 1364x

Lesovna čp. 174 v Jedovnicích - „lovecký zámeček“ Jindřicha Wankela

Popis stavby, stručná historie a fotografie bývalé panské lesovny v Jedovnicích, dodnes zachovalé významné stavby z 19. století

Pro přečtení celého článku klikněte na nadpis.

Autor: Josef Plch  •  Vydáno: 22.12.2014 2:37  •  Přečteno: 2052x

Znak a vlajka Bukoviny na Blanensku

Stručná historie vsi, nejstarší obecní pečeť, symbol radlice a krojidla. Jednorožec - symbolem zakladatelů vsi, premonstrátů ze zábrdovické kanonie. Předchozí pokusy o návrh obecního znaku, zvažované varianty, výsledné řešení.

Jde o "civilní" převyprávění textu žádosti určené pro parlamentní Podvýbor pro heraldiku a vexilologii. Text žádosti najdete ve starších článcích.

Pro přečtení celého článku klikněte na nadpis.

Autor: Josef Plch  •  Vydáno: 6.12.2014 13:22  •  Přečteno: 1762x

Obecní znak a vlajka pro Holštejn na Blanensku - plný text návrhu

Návrh znaku a vlajky obce Holštejn na Blanensku. Historie vsi a hradu - páni z Ceblovic, Hartman z Holštejna, Vokové z Holštejna, páni z Valdštejna, ze Sovince, z Boskovic, Drnovští z Drnovic, páni z Hejsenštejna, hrabata z Rogendorfu, starohrabata Salm-Reifferscheidtové... a další.

Popis nejstarší obecní pečetě. Etymologie názvu Holštejn. Erby trojčáří a poloutrojčáří. Hrutovici - přehled a rozbor typářů a znaků. Počátky rodů z Holštejna, ze Sovince a z Loučky, rodokmeny těchto rodů.

Popis vzniku obecního znaku a vlajky - prvotní návrhy, průběh jednání, výsledná podoba a její zdůvodnění.

Pro přečtení celého článku klikněte na nadpis.

Autor: Josef Plch  •  Vydáno: 6.7.2014 9:14  •  Přečteno: 2089x

Znak obce Bukovinka - představení variant

Text pro veřejnou anketu v Bukovince (okres Blansko). Stručné shrnutí heraldických zásad a obecných doporučení pro návrh obecního znaku.

Čtyři východiska návrhů - nejstarší pečeť obce z roku 1668, mariánská symbolika, premonstrátská symbolika, erb Hartmana z Holštejna (majitel vsi v době první písemné zmínky z roku 1268). Představení tří variant vybraných zastupiteli obce z více předložených návrhů.

Pro přečtení celého článku klikněte na nadpis.

Autor: Josef Plch  •  Vydáno: 25.11.2013 23:44  •  Přečteno: 2531x

Znak a vlajka obce Bukovina na Blanensku - zdůvodnění návrhu

Návrh znaku a vlajky obce Bukovina na Blanensku. Stručná historie vsi. Popis nejstarší obecní pečetě. Váhání mezi tradičně užívaným symbolem radlice a krojidla (části tzv. záhonového pluhu) a jednorožcem - symbolem zakladatelů vsi, premonstrátů ze zábrdovické kanonie. Jednorožec jako starobylý křesťanský symbol. Nalezení vhodného kompromisu. Stručná historie předchozích pokusů o návrh obecního znaku. Mariánská symbolika ve znaku obce.

Jednorožec vyrůstájící ze tří růží coby symbol zábrdovických premonstrátů by si zasloužil krátký samostatný příspěvek, který na tyto stránky plánuji do budoucna vložit.

Pro přečtení celého článku klikněte na nadpis.

Autor: Josef Plch  •  Vydáno: 7.11.2013 20:37  •  Přečteno: 2481x

První písemná zmínka o Jedovnicích aneb Naše nejstarší falzum?

První písemná zmínka o Jedovnicích z 19. května 1251 na listině moravského markraběte Přemysla (Otakara II.) pro Klášterní Hradisko u Olomouce. Listina byla ovšem označena za padělek (Jindřich Šebánek, Sáša Dušková), jehož vznik je datován do první poloviny roku 1282.
Jde o přepracovanou verzi textu, publikovaného v Informacích Obecního úřadu Jedovnice 1/2005 (únor).

Pro přečtení celého článku klikněte na nadpis.

Autor: Josef Plch  •  Vydáno: 24.5.2011 0:16  •  Přečteno: 3208x

Kamenné kříže v Jedovnicích

Představení dvou kulturních památek v Jedovnicích - pískovcových křížů z let 1800 a 1801. Jejich zobrazení na starých mapách, zjištěné opravy a úpravy. Chronogramy na křížích a jejich překlad.
Třetí a nejstarší kříž ze stejné řady - kříž v Senetářově. Zjištěné analogie z okolí - Holštejna, Rozstání a okolí Ptení.

Pro přečtení celého článku klikněte na nadpis.

Autor: Josef Plch  •  Vydáno: 17.4.2011 9:55  •  Přečteno: 151334x

Strana:  « předchozí  1 2 3 4   další »