Videa rss

Profesor František Bedřich Ševčík - dokument z Jedovnického videožurnálu

Filmový dokument pro Jedovnický videožurnál z prosince 2009 mapuje stopy, keré zanechal významný moravský vlastenec a národní buditel František Bedřich Ševčík v historii Jedovnic - rodný dům, nadační domy v Legionářské ulici, dary pro místní kostel, spor s obecním zastupitelstvem atd. Přináší informace i o jeho manželce Františce Ševčíkové. Jde o vizuální doplnění dvou textových příspěvků, které můžete najít v záložce ČLÁNKY.

K videu a doplňujícím informacím se dostanete po kliknutí na nadpis.

Autor: Josef Plch  •  Vydáno: 25.12.2010 10:03  •  Přečteno: 2970x

Socha sv. Jana Nepomuckého v Jedovnicích před restaurováním

Historické okénko Jedovnického videožurnálu z listopadu 2008. Nejstarší jedovnická kulturní památka - barokní socha sv. Jana Nepomuckého na Havlíčkově náměstí. Stručně o Janu Nepomuckém a chronogramech. Pokus o rozlousknutí špatně čitelného chronogramu na podstavci jedovnické sochy - datování vzniku do roku 1717. Představení restauátorského záměru. Problémy s uvolněním podstavce a pokus o jeho řešení. Nález láhve s nečitelným vzkazem z roku 1935.

K videu a doplňujícím informacím se dostanete po kliknutí na nadpis.

Autor: Josef Plch  •  Vydáno: 18.9.2010 9:30  •  Přečteno: 2933x

Archeologický výzkum na jedovnické farní zahradě

Historické okénko Jedovnického videožurnálu z února 2009. Dokumentace mohutného výkopu pro kanalizaci v dolní části jedovnické farní zahrady v době od 5. října do 26. října 2008. Zpráva o krátkém archeologickém průzkumu, který ve výkopu provedl v sobotu 25. října PhDr. Jiří Doležel z Archeologického ústavu Akademie věd v Brně. Zachycení stop středověkého osídlení. Zaměřování jednotlivých kulturních vrstev až po netknuté podloží. Nález typické keramiky 12. století - významný posun v datování vzniku Jedovnic, respektive nejstaršího doloženého slovanského osídlení.

K videu a doplňujícím informacím se dostanete po kliknutí na nadpis.

Autor: Josef Plch  •  Vydáno: 11.9.2010 8:38  •  Přečteno: 2907x

Kotvrdovický potok

Historické okénko Jedovnického videožurnálu ze září 2007. Můžete vidět přehled změn toku Kotvrdovického potoka a zaniklé rybníky na něm - Jakub, Podvorský a další. Přeložení toku potoka v Jedovnicích - asi kolem roku 1800. Staré mapy - 1. vojenské mapování (asi z roku 1765) a indikační skica mapy stabilního katastru z roku 1826.

K videu a doplňujícím informacím se dostanete po kliknutí na nadpis.

Autor: Josef Plch  •  Vydáno: 4.9.2010 15:37  •  Přečteno: 2832x

Obecní symboly Krasové - slavnostní představení a žehnání

Polo-historické okénko Jedovnického videožurnálu ze září 2009 zachycuje slavnostní představení a žehnání obecních symbolů (znaku a vlajky) obce Krasové během krasovských hodů 2. srpna 2009.

K videu a doplňujícím informacím se dostanete po kliknutí na nadpis.

Autor: Josef Plch  •  Vydáno: 10.12.2009 22:57  •  Přečteno: 2936x