Heraldika a historie - Josef Plch

Osobní stránky zaměřené na heraldiku a historii Jedovnicka,
holštejnského a rájeckého panství, Blanenska, Moravy...

Vyhledat článek

František Bedřich Ševčík - 185. výročí narození čestného občana Jedovnic

Autor: Josef Plch | Vydáno: 06. October 2009 | Přečteno: 3435x

Profesor František Bedřich Ševčík (*13.10.1824 Jedovnice; +22.1.1896 Vídeň) patřil k významným postavám Vídně a Moravy 2. poloviny 19. století. Vídeňskou společností byl oceňován jako pedagog (především jako učitel matematiky).
Během vysokoškolských studií se až do r. 1848 velmi aktivně zapojil do organizování nejdříve slovanského, později česko-moravského národního obrození ve Vídni - o tom r. 1889 sepsal cennou zprávu Z českého života ve Vídni za let 1841-1862. V září roku 1848 zorganizoval v Jedovnicích první velkou slovanskou besedu na Moravě. Po celý život podporoval dary různé spolky, školy a knihovny nejen na Moravě, ale i v Čechách a na Slovensku.
Jelikož za svůj vzestup kromě vlastní houževnatosti vděčil různým dobrodincům, finančně vypomáhal i potřebným lidem. Po odchodu na penzi koupil dům v Jedovnicích, další zde vystavěl. V závěti z r. 1892 ustanovil nadační fond, z něhož měly být oba domy financovány - jeden byl určen pro staré kněze, druhý pro učitele. Od r. 1867 byl čestným občanem Jedovnic; zde je i pohřben v dochované hrobce.
Jde o rozšířenou a opravenou verzi textu publikovaného v Informacích Úřadu městyse Jedovnice 5/2009 (říjen).

Přečíst/stáhnout článek (.pdf)

Copyright © 2019 plch.info | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign