Heraldika a historie - Josef Plch

Osobní stránky zaměřené na heraldiku a historii Jedovnicka,
holštejnského a rájeckého panství, Blanenska, Moravy...

Vyhledat článek

Jednooký purkarbí jednookého krále aneb Dvě verze jednoho příběhu

Autor: Josef Plch | Vydáno: 04. August 2009 | Přečteno: 3115x

Úvodem nesouvisející Hormayerova zpráva o "římském" nálezu v Jedovnicích roku 1783.
Lokality Strachotín, Petrova Louka, Vysoká Zahrada a Děvičky (Maidberg, Maidenburg). Kasteláni Štěpán z Medlova a Lupold Pincerna, absence zpráv o Děvičkách v období 1248-1293.
Zpráva v Pulkavově kronice k roku 1246 o neúspěšném vpádu Moravanů vedených Oldřichem ze Sponheimu do Rakouska, mrzačení zajatců. Crhovi vypíchnuto oko, protože nevydal hrad Děvičky.
Břeclavsko jako věno Konstancie Uherské, od r. 1237 (?!) pod správou Oldřicha - možná příčina druhého povstání moravského markraběte Přemysla. Statuta Konráda Oty r. 1237 potvrzena pro Břeclavsko. Smrt Fridricha II. Bojovného r. 1246 a rovněž Vladislava, markraběte moravského a vévody rakouského (1247). Propuštění zajatců roku 1246.
Text byl publikován v Informacích úřadu městyse Jedovnice 4/2008 (srpen).

Přečíst/stáhnout článek (.pdf)

Copyright © 2019 plch.info | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign