Heraldika a historie - Josef Plch

Osobní stránky zaměřené na heraldiku a historii Jedovnicka,
holštejnského a rájeckého panství, Blanenska, Moravy...

Vyhledat článek

Obecní znak a vlajka pro Holštejn na Blanensku - plný text návrhu

Autor: Josef Plch | Vydáno: 06. July 2014 | Přečteno: 2798x

Návrh znaku a vlajky obce Holštejn na Blanensku. Historie vsi a hradu - páni z Ceblovic, Hartman z Holštejna, Vokové z Holštejna, páni z Valdštejna, ze Sovince, z Boskovic, Drnovští z Drnovic, páni z Hejsenštejna, hrabata z Rogendorfu, starohrabata Salm-Reifferscheidtové... a další.

Popis nejstarší obecní pečetě. Etymologie názvu Holštejn. Erby trojčáří a poloutrojčáří. Hrutovici - přehled a rozbor typářů a znaků. Počátky rodů z Holštejna, ze Sovince a z Loučky, rodokmeny těchto rodů.

Popis vzniku obecního znaku a vlajky - prvotní návrhy, průběh jednání, výsledná podoba a její zdůvodnění.

V červnu 2014 byla schválením znaku a vlajky parlamentním Podvýborem pro heraldiku a vexilologii ukončena rok a půl trvající podivuhodná anabáze tvorby návrhu těchto obecních symbolů, k prvotnímu kontaktu došlo (stejně jako u Bukoviny) už v prosinci 2012.

Poslední fáze - zpracování textové části odůvodnění návrhu - trvala dlouhou dobu, kromě jiného i proto, že vznik tohoto textu byl pro mne motivací jednak k sepsání nových, nepublikovaných poznatků, jednak k důkladnému prostudování možného příbuzenského vztahu mezi "hrutovickými" rody pánů z Holštejna a pánů ze Sovince.

Tato část textu předpokládá, že čtenář je seznámen s knihami PhDr. Davida Papajíka Páni ze Sovince a Páni z Holštejna. Zatímco zmíněný autor došel k závěru, že těsné příbuzenství (otec - syn; bratři) mezi historicky známými osobami z těchto rodů je vyloučené, moje poznatky ukazují, že možné je. Klíčovou spojující osobou je Vok z Huzové, zmiňovaný r. 1329. 

Výsledkem průzkumu možných vztahů je nejen alternativní rodokmen pánů ze Sovince, ale i rodokmen rodu z (Dlouhé) Loučky, podle mých vědomostí dosud nepublikovaný.

V kapitole, týkající se historie Holštejna, jsou zveřejněny (mimo jiné) mé poznatky ohledně držení Holštejna pány z Ceblovic a střídání vlastníků v 15. a 16. století, které se rovněž liší od dosud publikovaných vysvětlení.

Co se týká konečné podoby znaku a vlajky, pak text podává přehled jednání a změn návrhů. Především vlajka výrazně vybočuje z mé snahy o jednoduchá, čistě vexilologická řešení.

Vzhledem k délce a různorodosti přiloženého textu bude v budoucnu možno na těchto stránkách najít i samostatné články věnované jednotlivým tématům níže uvedeného textu.

 Holštejn - znak a vlajka obce

Přečíst/stáhnout článek (.pdf)

Copyright © 2019 plch.info | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign