Heraldika a historie - Josef Plch

Osobní stránky zaměřené na heraldiku a historii Jedovnicka,
holštejnského a rájeckého panství, Blanenska, Moravy...

Vyhledat článek

Římskokatolická farnost Jedovnice a Ostrov u Macochy - historie a popis kostelů a kaplí

Autor: Josef Plch | Vydáno: 23. November 2009 | Přečteno: 3922x

Text byl vytvořen poměrně rychle jako průvodce pro návštěvníky v červnu 2008 před Setkáním parohatých měst a obcí v Jedovnicích, neboť jsem oprávněně očekával velký zájem o návštěvu místního kostela sv. Petra a Pavla, proslaveného moderní výzdobou ze 60. let 20. století (Mikuláš Medek - oltářní obraz sv. Kříže, Jan Koblasa - obětní stůl, svatostánek, kazatelna, svícny a monumentální reliéfní rámec oltářního obrazu, Karel Nepraš - zábradlí presbytáře, dnes umístěné na kůru, Ludvík Kolek - vstupní dveře, mřížová brána, okna v lodi, řešení přesunu zábradlí na kůr a Josef Istler - leptaná skla oken presbytáře).
Mým vlastním textem je jen kapitola 2, následující jsou víceméně převzaty ze stránek farnosti, kde je také fotogalerie interiéru jedovnického kostela.
Text obsahuje i stručné informace o kostelích v Ostrově u Macochy (sv. Máří Magdaléna) a Senetářově (sv. Josef) a o kaplích v Rudici (dvě kaple - sv. Barbora + sv. Antonín), Kotvrdovicích (Božské srdce Páně) a ve Vilémovicích (sv. Petr z Alcantary).

Přečíst/stáhnout článek (.pdf)

Copyright © 2019 plch.info | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign